GEGEVENSBESCHERMING EN JURIDISCHE INFORMATIE

GEGEVENSBESCHERMING

Geldig vanaf 1 maart 2024

De onderstaande informatie heeft betrekking op verschillende websites waarvoor WM SE verantwoordelijk is en op andere situatie waarin WM SE contact heeft met klanten, partners en belangstellenden. De onderstaande punten zijn niet allemaal op elk van de situaties van toepassing. Voor het gemak (terugdringen van administratieve aanpassingen) worden de situaties zoveel mogelijk volledig weergegeven, ook als ze in voorkomende gevallen niet van toepassing zijn (bijv. worden er niet op elke website gegevens verzameld die toestemming behoeven).

De WM Automaterialen B.V. (hierna: "WM Automaterialen", "wij" of "ons") respecteert en beschermt uw recht op gegevensbescherming en privésfeer. De gegevensbeschermingsrichtlijn beschrijft

  • de gegevens die wij via onze websites (openbare en besloten gedeeltes) verzamelen;
  • gegevens die u als klant of partner aan ons verstrekt;
  • gegevens over de aankopen van onze klanten;
  • de rechten die u met betrekking tot uw persoonsgegevens hebt en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

"Persoonsgegevens" zijn gegevens die u direct of indirect identificeerbaar maken, bijv. uw naam en e-mailadres en de door u gekochte artikelen (voor zover wij deze tot uw e-mailadres/klantaccount kunnen herleiden).

WANNEER WIJ PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN

Wij ontvangen persoonsgegevens van u of over u naargelang uw activiteiten, met name echter in de volgende gevallen:

Via onze website:

Terugbelverzoek: wij slaan uw naam en telefoonnummer op als u een terugbelverzoek doet.

Contact: als u ons verzoekt om contact met u op te nemen, slaan wij uw bedrijf, titel, achter- en voornaam, telefoonnummer, mailadres, adres en postcode op, zodat wij u gericht via een van onze lokale verkooppunten informatie kunnen geven.

Prijsaanvragen: bij prijsaanvragen slaan wij uw bedrijf en het klantnummer, de aanhef, voor- en achternaam, het telefoonnummer, e-mailadres en de inhoud van uw aanvraag op.

Klantregistratie: als nieuwe klant van WM Automaterialen slaan wij ten minste uw achter- en voornaam, adres en e-mailadres op. Vrijwillig verstrekte gegevens zoals aanhef, bedrijf, bedrijfsvorm, telefoonnummer en fax worden door ons eveneens opgeslagen.

Nieuwsbrief: als klant kun u zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hiertoe slaan wij uw e-mailadres en klantnummer op.

Bezoek aan onze website/e-mailverkeer:
wij slaan gegevens met betrekking tot uw bezoek aan onze website op (bezochte pagina´s, informatie over de gebruikte browser, uw IP-adres), evenals met betrekking tot het interactieve e-mailverkeer tussen u en WM Automaterialen. Kijk voor meer informatie in de hoofdstuk Cookies.

Contact via apps en sociale media:
bij het gebruik van apps of bij contact via social media worden de uitgewisselde contactgegevens en verdere content afhankelijk van de aanbieder door deze op verschillende manieren verwerkt en eventueel ook naar niet-veilige derde landen doorgezonden. Om de daarmee samenhangende toestemmingsverklaringen wordt voor een deel door de aanbieder zelf verzocht, voor een deel is het ook WM Automaterialen die om deze toestemmingsverklaringen voor verwerking en doorzending van gegevens (bijv. bij het gebruik van WhatsApp) verzoekt. U kunt de toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor data-analyse ten opzichte van WM Automaterialen op elk moment herroepen. Stuur daarvoor een e-mail aan datenschutz@wm.de.
In geval van herroeping zal WM Automaterialen niet meer met u via het betreffende kanaal communiceren.

Garages die partnerovereenkomsten met ons hebben gesloten, kunnen via ons modulaire systeem eigen webpagina´s aanmaken. Voor de inhoud daarvan zijn de garages verantwoordelijk. De module biedt maximaal de mogelijkheid om per e-mail contact met u op te nemen (opslaan van uw e-mailadres) of u een contactformulier te laten invullen (naam, adres, telefoonnummer, e-mail, onderwerp).

Bij gebruik van overige diensten voor garages op onze website (bijv. vacatureportaal) worden diverse gegevens (afhankelijk van de aangeboden dienst) rechtstreeks aan de garages doorgestuurd. Ook in deze gevallen zijn de garages verantwoordelijk voor het verzamelen van de gegevens.

Vacatures: wij publiceren vacatures op onze website. Na ontvangst van een sollicitatie op een vacature bij ons bedrijf krijgt u een ontvangstbevestiging. Als daaruit een dienstverband voortvloeit, worden de sollicitatiedocumenten in het medewerkersdossier opgeslagen. In geval van een afwijzing worden de sollicitatiedocumenten vanwege de wettelijke voorschriften nog 6 maanden door ons bewaard voordat wij ze van onze systemen verwijderen.

Via websites van derden:

Vacatures: wij publiceren vacatures op speciaal daarvoor bedoelde portals. Uw sollicitaties op onze vacatures worden door de exploitanten van de portals aan ons doorgestuurd. In dergelijke gevallen zijn de exploitanten van de portals verantwoordelijk voor het voldoen aan de voorschriften voor de bescherming van de gegevens met betrekking tot het verzamelen ervan en de doorgifte aan ons. Na ontvangst van een sollicitatie op een vacature bij ons bedrijf krijgt u een ontvangstbevestiging. Als daaruit een dienstverband voortvloeit, worden de sollicitatiedocumenten in het medewerkersdossier opgeslagen. In geval van een afwijzing worden de sollicitatiedocumenten vanwege de wettelijke voorschriften nog 6 maanden door ons bewaard voordat wij ze van onze systemen verwijderen.

Via afzonderlijke overeenkomsten:

Partnerovereenkomsten: van klanten die partnerovereenkomsten met betrekking tot onze garageconcepten afsluiten, slaan wij behalve het klantnummer en het bedrijf de contactgegevens, het internetadres en de eigenaar van het bedrijf op. Dit geldt ook voor partners van wie wij diensten en/of producten afnemen.

Bosch-hotline: als u als klant een overeenkomst met ons sluit over het gebruik van de Bosch-hotline, slaan wij uw bedrijf en uw volledige contactgegevens (adres, telefoon- en faxnummer, e-mailadres) en het/de diagnoseappara(a)t(en) op. Ook naam, functie en telefoonnummers van de rechthebbende gebruiker van de hotline worden opgeslagen.

Via aankopen:

Transacties:
van klanten verzamelen wij gegevens over aankopen (online, op verkooplocaties, telefonisch, ...). Bovendien verzamelen wij gegevens vanuit de communicatie met u in het geval van retourneren, ruilen of het insturen van producten in verband met garantierechten of reparaties.

Verlenen van kortingen:
verkopen tegen contant geld waarbij wij kortingen verlenen, vallen onder speciale wettelijke regelingen. De identiteit van de koper moet in dergelijke gevallen eenduidig worden vastgesteld. Daarom verzamelen wij bij deze aankopen eenmalig uw ID-gegevens en laten deze controleren door andere medewerkers. Na afloop van deze controle, uiterlijk echter na 4 weken, worden de ID-gegevens weer verwijderd.

Via marketingacties:

Deelname aan prijsvragen, wedstrijden of reclameacties:
wij slaan uw bedrijf, uw naam en uw contactgegevens op als u deelneemt aan door ons georganiseerde prijsvragen, wedstrijden of reclameacties.

Partnerevenementen en beurzen:
als u aan onze partnerevenementen of beurzen deelneemt, slaan wij in elk geval uw bedrijf en voor- en achternaam van de bezoeker(s) op. Indien nodig slaan wij ook ID-nummers en geboortedata (bijv. bij reizen naar het buitenland) op.

WAARVOOR WIJ PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

Transacties/leveren van diensten:

Transacties:
wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de afhandeling van uw aankopen, het versturen van bevestigingen, de controle van transacties op frauduleuze activiteiten, het afhandelen van retourzendingen, het afhandelen van reparaties en ruilen van producten, het beantwoorden van vragen van klanten en de volledige communicatie die daarmee in verband staat.

Wettelijke eisen:
wettelijke voorschriften, bijvoorbeeld krachtens het auteursrecht, de heffingsverordening, het arbeidsrecht, de Duitse Wet Gelijke Behandeling (Gleichstellungsgesetz) of het Duitse strafrecht, vermelden voor een deel verschillende verplichte bewaartermijnen van bepaalde persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om te voldoen aan deze eisen.

Beheer van de websites:
wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het beheer van uw account op onze website en ten behoeve van het tonen van het aanbod uit de door u gekozen garageconcepten. Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook om andere diensten te verlenen, zoals de verwerking van aanvragen van catalogi, het versturen van de nieuwsbrief of het aanbieden van reclameacties, evenals het controleren van uw identiteit voor het geval u uw wachtwoord hebt vergeten.

Prijsvragen of wedstrijden:
als u zich aanmeldt voor de deelname aan een van de door ons georganiseerde prijsvragen, sweepstakes of wedstrijd, verwerken wij uw persoonsgegevens zodat u kunt deelnemen.

Bescherming van onze activa:
wij kunnen persoonsgegevens gebruiken voor maatregelen die de veiligheid en integriteit van onze websites en ons bedrijf waarborgen.

Wij mogen in verband met alle bovenstaande doeleinden persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

Data-analyse:
met uw toestemming kunnen wij gegevens over uw bezoeken aan onze website opslaan, inclusief informatie over de bezochte pagina´s en de gebruikte diensten evenals gegevens met betrekking tot uw elektronische interactie met door ons aan u verzonden e-mails in de vorm van "gebruiksgegevens". De opslag vindt daarbij niet onder uw naam plaats, maar geanonimiseerd met gebruikmaking van een ID-nummer. Wij gebruiken dergelijke gebruiksgegevens om informatie over de aankoopvoorkeuren van onze gebruikers te verkrijgen, om ons aanbod en onze websites aan uw interesses en voorkeuren aan te passen, om problemen met websites, producten en diensten op te lossen en deze te optimaliseren, om trends en statistieken te analyseren en om onze content in de voor u meest aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke vorm aan te bieden.

U kunt de toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor data-analyse op elk moment herroepen. Stuur daarvoor een e-mail aan datenschutz@wm.de.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS VOOR MARKETINGDOELEINDEN:

Wij kunnen persoonsgegevens voor marketing- en marktonderzoekdoeleinden gebruiken om langs deze weg informatie over onze klanten en gebruikers te verkrijgen en ten behoeve van direct marketing. De contactopname met u voor marketingdoeleinden vindt altijd plaats conform de geldende wettelijke bepalingen. Dit betekent in detail:

wij kunnen u brieven toesturen, tenzij u uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt tegen de ontvangst ervan;

wij kunnen u e-mails toesturen met informatie over producten die vergelijkbaar zijn met reeds door u gekochten producten, tenzij u uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt tegen de ontvangst van dergelijke e-mails;

verdergaande contactopname voor direct marketingdoeleinden (bijv. andere e-mails, SMS-berichten) vindt uitsluitend plaats met uw uitdrukkelijke toestemming. Als wij u marketingmateriaal toezenden, maken wij daarmee alleen reclame voor onze eigen producten.

Informatie over evenementen (bijv. beurzen, klantevenementen, ...) worden door ons op verscheidene platforms gepubliceerd. Dit kunnen fotogalerijen op internet zijn, beurswebsites voor de pers of ook YouTube-bijdragen. Tegen het gebruik van uw gegevens en foto´s kunt u in voorkomende gevallen bij de organisator van het evenement (bijv. bij de klantinformatiebalie) bezwaar maken. Op elk van de evenementlocaties wordt ook informatie over het bezwaarrecht bekend gemaakt.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marktonderzoeks- of direct marketingdoeleinden. Stuur daarvoor een e-mail aan datenschutz@wm.de.

COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN

Wij gebruiken cookies en andere technologieën zoals pixeltags. Met cookies hebben wij bijvoorbeeld de mogelijkheid om een website aan uw interesses aan te passen of uw wachtwoord op te slaan, zodat u het niet elke keer moet invoeren.

Meer informatie daarover kunt u lezen in onze cookierichtlijn.

OPENBAARMAKING EN DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij mogen uw gegevens ten opzichte van andere bedrijven openbaar maken of met andere bedrijven delen om te voldoen aan de plichten en doelen in deze richtlijn. Bij deze bedrijven kan het gaan om bedrijven van WM SE of om externe derde partijen, die eventueel buiten het land waar u woont zijn gevestigd. Deze derde partijen leveren diverse diensten zoals bijvoorbeeld onze garageconcepten, de verwerking van betalingen via verscheidene kanalen of de uitvoering van onze marketingcampagnes en aanwezigheid op beurzen. Voor het leveren van dergelijke diensten is het noodzakelijk om uw persoonsgegevens aan de betrokken bedrijven door te geven.

Conform het autorisatieconcept moet bijv. omzet via Bosch-onderdelen van klanten van Bosch Car Service, van Auto Crew of Bosch Module-partners halfjaarlijks aan Bosch worden gemeld. Voor de voorbereiding van de aanwezigheid op beurzen is het noodzakelijk om de bedrijfsnaam en contactgegevens van de standhouders aan de beursorganisatie en -coördinatie door te geven. Andere voorbeelden van dergelijke diensten zijn kredietwaardigheidschecks en de ondersteuning en het beheer van onze IT-infrastructuur.

Als wij externe dienstverleners inhuren die in opdracht van ons met persoonsgegevens werken, treffen wij geschikte en naar eigen goeddunken acceptabele maatregelen, om contractueel te waarborgen dat uw persoonsgegevens alleen voor de door ons vastgelegde doeleinden worden gebruikt.

Wij mogen uw persoonsgegevens doorgeven indien noodzakelijk om aan wettelijke bepalingen en wettelijke vereisten van de overheid, inclusief vereisten ter waarborging van de staatsveiligheid of met betrekking tot strafvervolging, te voldoen, ons bedrijf inclusief onze dochterbedrijven en onze leidinggevenden, medewerkers, juridische adviseurs, vertegenwoordigers, opdrachtnemers en partners juridisch te beschermen en te verdedigen, om juridische stappen te nemen of procedures in te zetten en om juridische claims in te dienen of de implementatie van onze gebruiks- en verkoopsvoorwaarden en de door ons gesloten overeenkomsten te waarborgen.

Wij mogen uw persoonsgegevens aan derden doorgeven als onze activa volledig of gedeeltelijk aan derden worden overgedragen. Voorwaarde hiervoor is dat bij deze derden gegevensbeschermingsbepalingen van kracht zijn die met de in dit document vastgelegde gegevensbeschermingsbepalingen vergelijkbaar zijn en dat u, daar waar noodzakelijk, uw toestemming voor deze procedure hebt gegeven. Op bepaalde website bieden wij u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens aan derden, bijv. aan partnerbedrijven en garages door te geven. Daar waar u van dergelijke functies gebruikmaakt, verklaart u zich akkoord met de doorgifte van gegevens. Voor de doorgegeven gegevens gelden de gegevensbeschermingsbepalingen van de derde partij. Wij hebben geen invloed op hoe derde partijen uw persoonsgegevens gebruiken en dragen geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van gegevens door derden. Stel u daarom op de hoogte van de respectievelijke gegevensbeschermingsbepalingen van derden en van de aard en omvang van het gebruik van persoonsgegevens door hen.

Wij mogen verzamelde, niet-persoonsgebonden gegevens over websitegebruikers zonder beperking doorgeven.

BEWAARTERMIJNEN

De bewaartermijnen voor uw persoonsgegevens oriënteren zich naar de geldende wettelijke bepalingen en naar de voor het voldoen aan de plichten en doelen in dit document vereiste bewaartijden.

Na afloop van de wettelijke c.q. vereiste bewaartermijn worden uw persoonsgegevens gewist. Wij kunnen uw persoonsgegevens niet wissen als er sprake is van een wettelijke bewaartermijn (bijv. voorschriften voor facturatie) of als er andere rechtsgronden tegen een wissing spreken, zoals contractuele verplichtingen.

BEVEILIGING

De beveiliging van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. We zijn ons ervan bewust dat geen enkele gegevensbeschermings- en beveiligingsstandaard 100% veiligheid kan garanderen. Wij treffen desondanks alle mogelijke maatregelen om de veiligheid van de door u aan ons aangeleverde gegevens conform de bepalingen van deze richtlijn te waarborgen. Wij treffen verscheidene voorzorgsmaatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang en ongeoorloofde registratie, gebruik, openbaarmaking, kopie, modificatie, wijziging, vernietiging en vergelijkbare risico´s.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Wanneer wij op onze website links naar andere websites aanbieden, gebeurt dit in het belang van onze gebruikers of als welwillendheid ten opzichte van de externe aanbieder. Pagina´s waarnaar wij doorlinken en pagina´s die naar onze website doorlinken, zijn in principe niet onder onze controle. In dergelijke gevallen zijn wij voor de content van deze pagina´s noch voor het voldoen aan de op dat moment geldende gegevensbeschermingsvoorschriften verantwoordelijk. Wij adviseren u om de respectievelijke informatie over gegevensbescherming van deze externe aanbieders goed door te lezen, zodat u op de hoogte bent over hoe uw persoonsgegevens worden opgeslagen, gebruikt of gedeeld.

Bezwaar en herroeping

Als het gaat om de persoonsgegevens die u ons ter beschikking hebt gesteld, of die in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring zijn verzameld, kunt u het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden via onze producten en reclameacties uitsluiten. U kunt op elk moment contact met ons opnemen om meer te weten te komen over de verschillende opt-out-mogelijkheden, zie daarvoor ook "Contact". De mogelijkheid tot bezwaar bestaat niet voor de communicatie die niet ten behoeve van marketing plaatsvindt. De mogelijkheid van herroeping van een eerder verleende toestemming (bijv. voor de nieuwsbrief) bestaat op elk moment.

Als u niet meteen bij de registratie bezwaar maakt tegen het gebruik van uw gegevens ten behoeve van direct marketing, kan het maximaal 30 dagen duren voordat uw bezwaar/afmelding van kracht wordt. Dit geldt ook voor de herroeping van een verleende toestemming.

TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS EN UW RECHTEN MET BETREKKING DAARTOE

Klanten kunnen, als zij beschikken over een account met toegang tot onze website, hun bij dit account behorende persoonsgegevens na aanmelding op de klantpagina onder de knop "Wachtwoord wijzigen" bekijken en wijzigen.

Ter controle en ter waarborging van de rechten met betrekking tot wijziging, wissing en beperking voor alle overige bij ons opgeslagen gegevens, adviseren wij u om rechtstreeks contact op te nemen via het hieronder aangegeven contactadres onder het trefwoord "Gegevensbescherming".

Indien u in direct contact met WM Automaterialen de indruk heeft dat uw persoonsgegevens en uw rechten met betrekking tot deze gegevens niet voldoende worden beschermd, heeft u het recht om contact op te nemen met de verantwoordelijke toezichthouder.

WIJZIGINGEN VAN DEZE GEGEVENSBESCHERMINGSRICHTLIJN

Deze gegevensbeschermingsrichtlijn is hier op 9 mei 2018 gepubliceerd en meest recentelijk op 1 maart 2024 geactualiseerd. Toekomstige wijzigingen van deze gegevensbeschermingsrichtlijn worden op deze pagina bekendgemaakt. Indien nodig ontvangt u bovendien een melding per e-mail.

CONTACT

Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG is WM Automaterialen B.V..

Kate ter Horstsingel 3
NL - 3543 WB Utrecht
Tel.: +31 308991091

Opzegging van de nieuwsbrief kunt u richten aan:

marketing@wm.de

Vragen, bezwaren, klachten en vragen met betrekking tot de toegang tot of correctie van uw persoonsgegevens, vragen over de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van onze gegevensbeschermingsrichtlijn of vragen over onze methoden bij het omgaan met persoonsgegevens kunt u richten aan onze gegevensbeschermingsfunctionaris.

WM SE
Onderwerp: gegevensbescherming
Pagenstecherstr. 121
49090 Osnabrück
Duitsland
Tel. +49 (0)541-9989 14730
E-mail: datenschutz@wm.de

WM Automaterialen B.V. – Uw partner in Nederland

Voor uw werkplaats alleen het beste! Wij zijn al op weg naar u, en verheugen ons erop uw dagelijks werkzaamheden te ondersteunen.

Jannes Martin

Mail: jannes.martin@wm.de

Contact

Wat is de som van 5 en 1?

*verplicht veld